Axa Nakliyat Sigortası Emtea, Taşıyıcı Sorumluluk, Tekne

Axa Nakliyat Sigortası Emtea, Taşıyıcı Sorumluluk, Tekne Sigortası

Kılavuz Sigorta Axa Nakliyat Sigortası

Axa Nakliyat Sigortası

Axa Nakliyat Sigortası

Neler Sunuyor?

Kapsam: Ticari değeri olan mal ve kıymetlerin, bir nakil vasıtası aracılığıyla nakledilmesi esnasında, meydana gelebilecek kayıp ve hasarları teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Süre: Teminat, nakledilmek üzere malların nakliyeciye teslimi veya araca yüklenmesi ile başlar, nakil sonrası alınan malları teslim alması ile biter. Yurt dışı taşımalarında, alıcı malları teslim almamış ise havayolu taşımalarında 30 gün, deniz ve karayolu taşımalarında 60 gün gümrük depolarında beklemesi teminat kapsamında olur.

Emtea Sigortası Teminatları

Emtea sigortalarında 3 ana teminat çeşidi vardır;

 • Tam Ziya 
 • Dar Teminat
 • Geniş Teminat

Tüm bunlara ek olarak alınabilecek ek teminat türleri;

 • Harp Teminatı
 • Grev Terör Teminatı

Emtea Nakliyat Sigortalarında ilave prim karşılığında verilen ek teminatlar:

 • Deniz yolu ve Hava yolunda verilen ek teminatlar:

Savaş, grev, terör, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler

 • Kara yolu ve demir yolunda verilen ek teminatlar:

Grev, terör, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile yurt içinde karayolu ile taşımacılık yapan nakliyecilerin taşıdıkları emteada meydana gelebilecek ziya ve hasarlar nedeniyle kendilerine düşecek hukuki sorumluluğu (kusuru oranında) güvence altına alınır.

Yasal olarak taşıyıcının sorumluluğu bulunmayan ve mücbir sebep sayılan haller (yıldırım, seylap, dere taşması, çığ düşmesi, heyelan, deprem, toprak kayması, köprü, yol ve tünel çökmesi vb. doğal riskler) teminat kapsamından hariçtir.

Tekne Sigortası

Teminat ve Klozlar

Türk genel şartlarında yer alan Institute Yacht Clauses (1.11.85) klozu ile aşağıda belirtilen rizikolardan kaynaklanan ziya, hasar ve masraflar teminat kapsamındadır.

 • Deniz tehlikeleri
 • Yangın
 • Tehlike anında fazlalıkların denize atılması
 • Korsanlık
 • Rıhtım veya liman techizatı ve tesisatı, kara taşıtları, hava taşıtları ile temas veya bunlardan düşen şeyler
 • Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım
 • Sigortalının gerekli özeni göstermesi ön şartıyla,
 • Kumanya, teçhizat, makina veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması sırasında olabilecek kazalar
 • İnfilak
 • Kötü niyetli hareketler
 • Yatın, botlarının veya dıştan takma motorların çalınması (gerekli emniyet tedbirlerinin alınmış olması şartıyla)
 • Yata zorla girilerek dıştan takma motorlar, aygıt veya teçhizatı dahil makinaların çalınması

Ek Teminatlar

 • Harp-Grev teminatı
 • Makine hasarları genişletme klozu
 • Kişisel eşyalar
 • Yarış teminatı
 • Ferdi kaza
 • Tedavi masrafları
 • Yat Hukuksal Koruma
 • Ani ve kazaen oluşan çevre kirliliği
 • Elektronik cihaz teminatı
 • Balıkçılık ekipmanları
 • Çekme kurtarma
 • Yat asistans

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 13 No: 2524 Şişli İstanbul

AXA KURUMSAL SİGORTALAR

AXA SİGORTA

AXA İLETİŞİM

KILAVUZ SİGORTA / İSMAİL KILAVUZOĞLU

facebook.com/kilavuzinsurance

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın