Yazılar

Axa İşyerim Paket Sigortası

İşyerim Paket Sigortası Tüm Riskler Tek Poliçede

İşyerim Paket Sigortası Tüm Riskler Tek Poliçede Teminat Altında

Axa İşyerim Paket Sigortası

İşyerim Paket Sigortası

İşyerim Paket Sigortası

İşyerim Paket Sigortası Nedir?

İşyerim Paket Sigortası, işyerlerinde karşılaşabileceğiniz tüm riskler düşünülerek, bu riskleri tek bir poliçede birleştiren bir paket üründür. İşyeri sigortası sayesinde işyerindeki taşınır veya taşınmaz tüm mallarınızı, elektronik cihazlarınızı hatta müşterilerinizi ve çalışanlarınızı, kısacası sizin için değerli olan tüm varlıklarınızı en ekonomik çözümlerle ve istenilen bedellerle güvence altına almış olursunuz.

İşyeri Paket Sigortası’ndan Kimler Yararlanabilir?

Axa İşyeri Paket Sigortası

KOBİ segmentinde işyeri sahibi olan herkesin tüm sigorta ihtiyaçlarını karşılayabilen kapsamlı bir sigorta ürünüdür.

İşyeri Paket Sigortası Teminatları

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Deprem
 • Hırsızlık
 • Fırtına, sel-su baskını, dahili su, yer kayması, duman, kar ağırlığı
 • Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Kara, deniz, hava taşıtları çarpması
 • Makine kırılması, elektronik cihaz
 • Yangın mali sorumluluğu
 • Enkaz Kaldırma
 • Kira Kaybı
 • Alternatif işyeri değişiklik masrafları
 • İş Durması
 • Cam kırılması
 • İşveren ve üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk
 • Emniyeti Suistimal
 • Taşınan Para
 • Ferdi Kaza

Ek Hizmetler

Axa İşyeri Paket Poliçesi

 • Geçici adres nakli
 • Çalışana ait eşyalar
 • İzolasyon eksikliği
 • Fiziki zararlar
 • İçe çökme
 • Arızi inşaat
 • Sprinkler sızıntısı
 • Taşıt çarpması
 • Yangın söndürme masrafları
 • Zararın Önlenmesi masrafları
 • Raf/Vitrin devrilmesi
 • Alçıpan tavan çökmesi
 • Altyapı temizliği masrafları
 • Asistans Hizmetleri (Cam kırılması, Elektrik tesisatı, Çilingir, Su tesisatı, Concierge, Bilgi hattı, Hukuki danışma, Mali danışma ve İdari asistans, Siber asistans vb.)

Neden İşyeri Paket Sigortası Yaptırmalıyım?

Axa İşyeri Sigortası

İşyerindeki huzur ve güven ortamının sağlanması adına işyerim paket sigortası yaptırmak oldukça önemlidir. İşyeri sigortası işletmenizin yaşayabileceği olası zararları güvence altına alır. İşyeri paket sigortası işletmede bulunan canlı ya da cansız her türlü unsurun zor durumda kalmasının önüne geçer.

İşyeri Paket Sigortasının Kapsam Dışı Kalmasına Neden Olan Unsurlar Nelerdir?

Axa İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortası

İşyeri paket sigortasının kapsam dışı kalmasına neden olan unsurlar imzalanan poliçeden öğrenilebilir. Genellikle bu unsurlar şu şekildedir:

 • Savaş ilanı
 • Kalorifer borularının patlaması
 • Baca ve açık pencereden giren sular
 • Personelin ehemmiyetsiz davranışı
 • Yakıt borusu hasarları
 • Bu ve karlardan dolayı oluşabilecek masraflar
 • Havai fişek ve barut üretimi

İşyerindeki Makineler ve Elektronik Cihazlar Yangın Teminatına Nasıl Dahil Edilir?

İşyeri envanterinde yer alan makineler ve elektronik cihazların rayiç değerlerinin tespitinin ardından, dükkan sigortası içeriğinde verilen yangın sigortası güvence paketlerine dahil edilirler.

İşyeri Paket Sigortası Kapsamında Çalışanlara Ferdi Kaza Teminatı Verilebilir mi?

Poliçede belirtilen seçimlik limitler ile çalışanların başına gelebilecek kazalar neticesinde, uğrayacakları zararlar tazmin edilebilir.

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 13 No: 2524 Şişli İstanbul

AXA KURUMSAL SİGORTALAR

AXA SİGORTA

AXA İLETİŞİM

KILAVUZ SİGORTA / İSMAİL KILAVUZOĞLU

facebook.com/kilavuzinsurance

Axa Tarım Sigortası Kılavuz Sigorta

Axa Tarım Sigortası Bitkisel Ürün, Sera, Su Ürünleri

Axa Tarım Sigortası Bitkisel Ürün, Sera, Kümes Hayvanları, Su Ürünleri Sigortası

Axa Tarım Sigortası Kılavuz Sigorta

Axa Tarım Sigortası

Axa Tarım Sigortası

Tarım Sigortası Nedir?

Tarım Sigortası; çiftçilerimizin tarımsal emeklerini, güvenceye almak amacıyla, poliçe bazında teminatlar ile korumaya alan bir sigorta ürünüdür. Yetiştirdiğiniz bitkisel ürünleri, seralarınızı ve hayvanlarınızı AXA Sigorta’nın sunduğu hizmetler kapsamında güvence altına alabilirsiniz.

AXA Tarım Sigortası Neler Sunuyor?

Bitkisel Ürün Sigortası

Axa Bitkisel Ürün Sigortası Kılavuz Sigorta

Axa Bitkisel Ürün Sigortası

30.12.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre; Bitkisel Ürünler için, dolu ana sigortası ile birlikte yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları paket halinde; ayrıca açık alanda yetiştirilen meyveler için bu belirtilen teminatlara ilave olarak isteğe bağlı don riski teminatı; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Söz konusu karar doğrultusunda, uygulamanın basit ve anlaşılır olması bakımından verilen teminatlar aşağıda görüleceği üzere 2 ayrı paket halinde tasnif edilmiştir. Üreticiler sigorta yaptırırken ürününe ve ihtiyacına uygun paketi seçebileceklerdir.

Sera Sigortası

Axa Sera Sigortası Kılavuz Sigorta

Axa Sera Sigortası

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik ekipman ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Taşıt Çarpması ve Heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına ve hortum risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır.

Kümes Hayvanları Sigortası

Kümes Hayvanları Sigortası Kılavuz Sigorta

Kümes Hayvanları Sigortası

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen Kümes hayvanları için;

 • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
 • Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler,
 • Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.

Hayvan Hayat Sigortası

Hayvan Hayat Sigortası Kılavuz Sigorta

Hayvan Hayat Sigortası

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortası kapsamında ele alınan ve ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için;

 • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
 • Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
 • Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.

Su Ürünleri Sigortası Axa Tarım Sigortası

Su Ürünleri Sigortası Kılavuz Sigorta

Su Ürünleri Sigortası

30.12.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre; Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Tarım sigortaları ile ilgili detaylı bilgilere TARSİM web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 13 No: 2524 Şişli İstanbul

AXA KURUMSAL SİGORTALAR

AXA SİGORTA

AXA İLETİŞİM

KILAVUZ SİGORTA / İSMAİL KILAVUZOĞLU

facebook.com/kilavuzinsurance

Axa Otel Tatil Köyü Sigortası

Otel Tatil Köyü Sigortası Tatil Köyleri Paket Sigortası

Otel Tatil Köyü Sigortası Tatil Köyleri Paket Sigortası

Axa Otel Tatil Köyü Sigortası

Otel Tatil Köyü Sigortası

Otel Tatil Köyü Sigortası

Otel Sigortası Neler Sunuyor?

 • Otel ve tatil köyü paket sigortası ile;
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Sel su baskını
 • Fırtına
 • Yer kayması
 • Duman
Axa Otel ve Tatil Köyü Paket Sigortası

Otel ve Tatil Köyü Paket Sigortası

 • Kara-hava taşıtları çarpması
 • Cam kırılması
 • Üçüncü derece yanıklar
 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör
 • Yangın mali sorumluluk
 • Kira kaybı
 • Alternatif işyeri masrafları
 • İş durması
 • Enkaz kaldırma
Axa Sigorta Otel Tatil Köyü Sigortası

Otel ve Tatil Köyü Sigortası

Ayrıca, deprem, fırtına, yer kayması, sel, su baskını, kazı sonucu yer kayması, dolu gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle otelinize gelebilecek zararları ve kâr kaybı, kira kaybı gibi finansal kayıpları da teminat altına alabilirsiniz.

Otel ve Tatil Köyü Paket Sigortası’yla hırsızlık, taşınan para, emniyeti suiistimal, işveren mali sorumluluk, ferdi kaza, otel mali sorumluluk, fiziki zararlar, izolasyon eksikliği, çalışanlara ait eşyalar, eksik sigorta, geçici adres nakli ve hukuksal koruma teminatlarına da sahip olabilirsiniz.

Bunlara ek olarak;

Axa Sigorta Otel Tatil Köyü Sigortası

Otel ve Tatil Köyleri Paket Sigortası

 • Sprinkler sızıntısı, elektrik hasarları, içe çökme, bina hırsızlık, raf ve vitrin devrilmesi, alçıpan tavan çökmesi, taşıt çarpması klozu, arızi inşaat işleri nedeniyle oluşabilecek zararlarla, yangın söndürme masrafları, zararın önlenmesi için yapılan masraflar ve hasar sonrası altyapı temizliği tamiri masrafları da teminat altında.
 • Buzdolapları ve derin dondurucuların arızası sonucu gıda bozulması,
 • Yakıt sızıntısı teminatı ile hem sızan yakıt hem de etrafa verdiği zararları,
Axa Otel Sigortası Kılavuz Sigorta

Axa Otel Sigortası

 • Otelin bagaj odalarında, odalarda, vestiyerde, çamaşırhanede bulunan müşterilere ait eşyaların çalınması, zarar görmesi ve otel odalarındaki kasalarda veya otel müşteri kasalarındaki nakit ve kıymetli eşyaların çalınması
 • Gıda yönetmeliğine uygun olduğu halde yemeklerden zehirlenilmesini,
 • Otel veya tatil köyünün sağlık personelinin yanlış ya da eksik tıbbi müdahalesi sonucu oluşabilecek zararları,
 • Çocuk bakım hizmeti teminatı ile çocuk bakımı sırasında oluşabilecek zararları,
 • Catering hizmetlerinizden kaynaklanabilecek ve 3. şahıslara gelebilecek zararları,
 • Araçlar, personeliniz tarafından otoparka yerleştirilirken meydana gelebilecek zararları,
 • Otelinizde oluşan hasarlar konaklamayı engelliyor ise misafirlerinizin başka bir yere nakline ve orada konaklamalarına ilişkin masrafları,
 • Kiracı işletmeler tarafından verilen hizmetler nedeniyle otel müşterilerinin ve 3. şahısların görebileceği zararları,
 • Otelinizdeki spor ve sağlık etkinlikleri sırasında müşterilere zarar gelirse, size yöneltilebilecek hukuki sorumlulukları da teminat altına alabilirsiniz.
 • Hukuki bir uyuşmazlık durumunda Hukuksal Koruma Sigortası ile dava masraflarını teminat altına alabilirsiniz.
 • Oteldeki makine ve elektronik cihazlarınız da tehlike altında ise bu poliçe ile makine kırılması ve elektronik cihaz sigortası teminatı da alabilirsiniz.
 • Personelinizin uğrayacağı zararlar içinde İşveren Mali Sorumluluk ve Ferdi kaza teminatlarını alabilirsiniz.
 • Otel Tüm Riskler Paket Sigortası’na özel, genişletilmiş bu teminatlarla, tek bir poliçeyle tam güvence sağlayabilirsiniz.

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 13 No: 2524 Şişli İstanbul

AXA KURUMSAL SİGORTALAR

AXA SİGORTA

AXA İLETİŞİM

KILAVUZ SİGORTA / İSMAİL KILAVUZOĞLU

facebook.com/kilavuzinsurance

Axa Akaryakıt İstasyonu Sigortası

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Petrol İstasyonu Sigortası

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Yangın, yıldırım, infilak, Sel Su baskını, Dahili su, Kara, Deniz, Hava taşıtları çarpması, Duman, Kar ağırlığı, Yer kayması, Fırtına, Bina sabit tesisat hırsızlık

Axa Akaryakıt İstasyonu Sigortası

Akaryakıt İstasyonu Sigortası

Akaryakıt İstasyonu Sigortası

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Nedir?

Akaryakıt İstasyonu Paket Sigortası, istasyonunuzda karşılaşabileceğiniz riskler ve bütün sigorta ihtiyaçlarınız düşünülerek bu riskleri tek bir poliçede birleştiren bir paket üründür. Bu paket sayesinde istasyonunuzdaki taşınır/taşınmaz tüm mallarınızı, makine ve elektronik cihazlarınızı kısacası sizin için değerli olan tüm varlıklarınızı, kaza ve sorumluluklarınızı, istenilen bedellerle güvence altına almış olursunuz.

Akaryakıt İstasyonu Paket Sigortası’ndan Kimler Yararlanabilir?

Akaryakıt İstasyonu işyeri sahibi olan herkesin tüm sigorta ihtiyaçlarını karşılayabilen kapsamlı bir sigorta ürünüdür.

Akaryakıt Paket Zorunlu Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Ek Teminatlar (Sel Su baskını, Dahili su, Kara, Deniz, Hava taşıtları çarpması, Duman, Kar ağırlığı, Yer kayması, Fırtına, Bina sabit tesisat hırsızlık)
 • Raf ve Vitrin Devrilmesi
 • Alçıpan Tavan Çökmesi
 • Taşıt Çarpması
 • Yangın Söndürme Masrafları
 • Zararın Önlenmesi için Yapılan Masrafları
 • Hasar Sonrası Altyapı Temizliği Tamiri Masrafları
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Alternatif İşyeri Masrafları
 • Cam Kırılması
 • Grev, lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
 • Kasa Hırsızlık
 • Pompacı Üzerindeki Para Hırsızlık
 • İşletme Sorumluluk
 • Çevre Kirliliği
 • 3.Şahıs Mali Sorumluluk
 • Yangın Mali Sorumluluk (Komşu ve Kiracı Mali Sorumluluk)
 • Yeraltı Tank Sızıntısı
 • Eksik Sigorta
 • AXA Sigorta Yardım (Bilgi Hattı, Su ve -Elektrik Tesisatı Hizmeti, Çilingir Hizmeti, Cam Kırılması Hizmeti, Concierge Hizmetleri, Akaryakıt istasyonları için Kiralık Araç Hizmeti, Hukuki-Mali ve İdari Danışmanlık Hizmetleri)

Akaryakıt Paket Seçimli Teminatlar

Maddi Zararlar

 • Deprem
 • Kira Kaybı
 • Hırsızlık
 • Dolu
 • Fiziki Zararlar
 • İzolasyon Eksikliği
 • Çalışana Ait Eşya
 • Geçici Adres Nakli
 • Tanklara Yanlış Yakıt Doldurulması

Para Sigortaları

 • Taşınan Para
 • Emniyeti Suistimal

Mühendislik Sigortaları

 • Makine Kırılması
 • Market Emteası Gıda Bozulması
 • İkmal Tabancası Hortum Kopması
 • Elektronik Cihaz Arıza
 • İçe Çökme
 • Elektrik Hasarları
 • Arızi İnşaat İşleri

Nakliyat Sigortaları

 • Tankerde Taşınan Emtea

Sorumluluk Sigortaları

 • İşveren Mali Sorumluluk
 • Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk
 • Hukuksal Koruma

Can Sigortaları

 • Ferdi Kaza

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 13 No: 2524 Şişli İstanbul

AXA KURUMSAL SİGORTALAR

AXA SİGORTA

AXA İLETİŞİM

KILAVUZ SİGORTA / İSMAİL KILAVUZOĞLU

facebook.com/kilavuzinsurance

Axa Eczane Paket Sigortası

Eczane Sigortası İş kolunuza özel Teminatlar

Eczane Sigortası İş kolunuza özel Teminatlar

Axa Eczane Paket Sigortası

Eczane Sigortası

Eczane Sigortası

Neler Sunuyor?

Eczanem sigortası ile bina, bina dışındaki garaj, kömürlük su deposu gibi eklentilerden, bina içinde veya üzerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, bina içinde bulunan her türlü demirbaş, dekorasyon malzemesi, elektronik cihazlar, ekipman, satış için bulundurulan ilaç ve diğer mallarla ilgili kurumdan tahsis için reçete ekinde biriktirilen kupürler, kasadaki her türlü nakit, kıymetli evrak ve yeşil/kırmızı reçete ilaçları güvence altında.

Eczane Sigortası poliçesi ile

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Sel su baskını
 • Fırtına
 • Yer kayması
 • Duman
 • Kara-hava taşıtları çarpması
 • Cam kırılması
 • Üçüncü derece yanıklar
 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör
 • Yangın mali sorumluluk
 • Kira kaybı
 • Alternatif işyeri masrafları
 • İş durması
 • Enkaz kaldırma

Ek olarak deprem, hırsızlık, izolasyon eksikliği, dahili su, fiziki zararlar, elektronik cihaz, makine kırılması, elektrik hasarlar, içe çökme, ferdi kaza, emniyeti suiistimal, işveren mali sorumluluk, 3.Şahıs mali sorumluluk, mesleki sorumluluk, taşınan para teminatlarını da alabilirsiniz.

Hukuki bir uyuşmazlık durumunda Hukuksal Koruma Sigortası ile dava masraflarını teminat altına alabilirsiniz.

İş kolunuza özel örneğin raf devrilmesi sonucu zarar gören ilaçlarınız da güvencede.

Eczanem Paket Sigortası’na özel, genişletilmiş bu teminatlarla, tek bir poliçeyle tam güvence sağlayabilirsiniz.

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 13 No: 2524 Şişli İstanbul

AXA KURUMSAL SİGORTALAR

AXA SİGORTA

AXA İLETİŞİM

KILAVUZ SİGORTA / İSMAİL KILAVUZOĞLU

facebook.com/kilavuzinsurance

Axa Mühendislik Sigortası

Mühendislik Sigortası Elektronik Cihaz, Makine Kırılması

Mühendislik Sigortası Elektronik Cihaz, Makine Kırılması, İnşaat Sigortaları, Montaj Sigortaları

Axa Mühendislik Sigortası

Mühendislik Sigortası

Mühendislik Sigortası

Neler Sunuyor?

Elektronik Cihaz

Sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonraki dönemde ani ve beklenmedik nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

Makine Kırılması

Sigortalı kıymetlerin deneme devresinden sonraki dönemde ani ve beklenmedik nedenlerle uğrayacağı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

İnşaat Sigortaları

Sigortalı kıymetlerin inşaat sahasında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

Montaj Sigortaları

Sigortalı kıymetlerin montaj sahasında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 13 No: 2524 Şişli İstanbul

AXA KURUMSAL SİGORTALAR

AXA SİGORTA

AXA İLETİŞİM

KILAVUZ SİGORTA / İSMAİL KILAVUZOĞLU

facebook.com/kilavuzinsurance

Axa Sorumluluk Ferdi Kaza Sigortası

Sorumluluk Ferdi Kaza Sigortası Kaza Sonrası Tedavi

Sorumluluk Ferdi Kaza Sigortası

Axa Sorumluluk Ferdi Kaza Sigortası

Sorumluluk Ferdi Kaza Sigortası

Sorumluluk Ferdi Kaza Sigortası

Sorumluluk Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Ferdi Kaza Sigortası; sigortalıların gerek yaşarken gerek vefatlarından sonra sorumluluklarını yerine getirmelerine, kaza sonrası tedavi gereksinimlerini karşılamalarına, kendilerinin veya lehdarlarının (sigortadan faydalanan gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerin) uğrayacakları kayıpları telafi etmelerine yönelik yıllık risk sigortası ürünüdür. Sigortalıların vefatlarından sonra kaza sonucu vefat teminatı ve yaşarken yaşadıkları kazalar için ise maluliyet / kısmı maluliyet teminatları sunmaktadır.

Kaza Nedir?

Bir olayın kaza sayılması için aşağıdaki gerekliliklerin birini ya da daha fazlasını kapsaması gerekir:

 • Ani ve beklenmedik oluşması,
 • Dışarıdan şiddetli bir etkiyle oluşması,
 • Kişinin iradesi dışında oluşması,
 • Kişi hayatına veya bedeninde zarar oluşturması.

Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortası Teminatları

 • Kaza Sonucu Vefat
 • Kaza Sonucu Tam ve Kısmi Maluliyet
 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları
 • Geçici İşten Yoksun Kalma

Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Ferdi Kaza teminatlarına ilişkin fiyatlandırma aşağıdaki faktörlere/risklere bağlıdır:

 • Kişinin meslek risk grubuna
 • Motosiklet vb. tehlikeli araç kullanmasına
 • Tehlikeli spor yapmasına
 • Yaşına

Meslek Sigortaları ve Risk Gruplaması;

1. Risk Grubu: Fikren ya da eliyle çalışanlar ile hiçbir mesleki faaliyette bulunmayanlar

 • (Öğretmenler, büro çalışanlar vb.)

2. Risk Grubu: Eliyle ve aynı zamanda bedeniyle çalışanlar

 • (Temizlik işçileri, lokanta, otel çalışanları vb.)

3. Risk Grubu: Devamlı makine ve bedenen çalışanlar

 • (Şoför,işçiler, şantiye çalışanları, otel çalışanları vb.)

İş Yeri Sorumluluk Sigortası Türleri Nelerdir?

Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortası, beş türe ayrılmaktadır:

 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası
 • Ürün Sorumluluk Sigortası
 • İşveren Mali Mesuliyet Sigortası
 • Finansal Sigortalar
 • Grup Ferdi Kaza Sigortası

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası

Üçüncü Şahıs Maliyet Sigortası Nedir?

Meydana gelebilecek bir olay neticesinde; 3. şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması, 3. şahıslara ait mallarda zarar ve ziyanlar meydana gelmesi sonucunda sigortalının sıfat, faaliyet ve hukuki ilişkilerinden dolayı kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerini temin eder.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Teminatları

Sigortalının faaliyeti sırasında üçüncü şahıslara kusuru nedeni ile verebileceği maddi ve bedeni zararlar sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası ile koruma altına alınmıştır. Sigortalının maddi anlamda verebileceği zararlar ise üçüncü şahısların malvarlıklarına ilişkin zararlar olarak kabul edilmektedir. Bedeni zararlar ise üçüncü şahısların vücut bütünlüğüne gelebilecek zararlar olup sigortalı bu durumda genellikle yaralanma, sakatlanma ve ölüm nedeni ile oluşabilecek tazminat talepleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Endüstriyel ve Kobi ölçeğindeki işletmelerin tercih ettiği standart şekilde sağlanan üçüncü şahıs mali mesuliyet poliçeleri dışında aşağıda belirtilen faaliyet alanlarına özgü de üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası esas alınarak yapılan özel poliçeler de bulunmaktadır.

 • Otel Sorumluluk
 • Garaj Mali Mesuliyet
 • Gıda Zehirlenmesi
 • Okul Sorumluluk

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Poliçe Ek Teminatları

 • Asansör sorumluluk
 • Gıda zehirlenmesi
 • Reklam/Pano/Tabela Sorumluluk
 • Taşeron/Yüklenici sorumluluk

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası Nedir?

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödeyeceğinin üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile aynı kurum tarafından işverene karşı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını kapsar.

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası Ek Teminatları

Sigortalının faaliyeti kapsamında meydana gelecek iş kazaları neticesinde sigortalının karşı karşıya kalacağı tazminat talepleri sigortalının kusuru nispetinde işveren mali mesuliyet sigortası kapsamında güvence altına alınmaktadır. Burada iş kazası ile bağlantılı olarak gelebilecek aşağıda belirtilen teminatlar sigortalının talebi üzerine sigorta teminatı kapsamına dahil edilebilmektedir.

 • İşçilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla, işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları
 • İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka yere gönderilmesi sonucunda, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları
 • Meslek hastalıkları sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri
 • Manevi tazminat talepleri

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 13 No: 2524 Şişli İstanbul

AXA KURUMSAL SİGORTALAR

AXA SİGORTA

AXA İLETİŞİM

KILAVUZ SİGORTA / İSMAİL KILAVUZOĞLU

facebook.com/kilavuzinsurance

Kılavuz Sigorta Axa Nakliyat Sigortası

Axa Nakliyat Sigortası Emtea, Taşıyıcı Sorumluluk, Tekne

Axa Nakliyat Sigortası Emtea, Taşıyıcı Sorumluluk, Tekne Sigortası

Kılavuz Sigorta Axa Nakliyat Sigortası

Axa Nakliyat Sigortası

Axa Nakliyat Sigortası

Neler Sunuyor?

Kapsam: Ticari değeri olan mal ve kıymetlerin, bir nakil vasıtası aracılığıyla nakledilmesi esnasında, meydana gelebilecek kayıp ve hasarları teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Süre: Teminat, nakledilmek üzere malların nakliyeciye teslimi veya araca yüklenmesi ile başlar, nakil sonrası alınan malları teslim alması ile biter. Yurt dışı taşımalarında, alıcı malları teslim almamış ise havayolu taşımalarında 30 gün, deniz ve karayolu taşımalarında 60 gün gümrük depolarında beklemesi teminat kapsamında olur.

Emtea Sigortası Teminatları

Emtea sigortalarında 3 ana teminat çeşidi vardır;

 • Tam Ziya 
 • Dar Teminat
 • Geniş Teminat

Tüm bunlara ek olarak alınabilecek ek teminat türleri;

 • Harp Teminatı
 • Grev Terör Teminatı

Emtea Nakliyat Sigortalarında ilave prim karşılığında verilen ek teminatlar:

 • Deniz yolu ve Hava yolunda verilen ek teminatlar:

Savaş, grev, terör, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler

 • Kara yolu ve demir yolunda verilen ek teminatlar:

Grev, terör, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile yurt içinde karayolu ile taşımacılık yapan nakliyecilerin taşıdıkları emteada meydana gelebilecek ziya ve hasarlar nedeniyle kendilerine düşecek hukuki sorumluluğu (kusuru oranında) güvence altına alınır.

Yasal olarak taşıyıcının sorumluluğu bulunmayan ve mücbir sebep sayılan haller (yıldırım, seylap, dere taşması, çığ düşmesi, heyelan, deprem, toprak kayması, köprü, yol ve tünel çökmesi vb. doğal riskler) teminat kapsamından hariçtir.

Tekne Sigortası

Teminat ve Klozlar

Türk genel şartlarında yer alan Institute Yacht Clauses (1.11.85) klozu ile aşağıda belirtilen rizikolardan kaynaklanan ziya, hasar ve masraflar teminat kapsamındadır.

 • Deniz tehlikeleri
 • Yangın
 • Tehlike anında fazlalıkların denize atılması
 • Korsanlık
 • Rıhtım veya liman techizatı ve tesisatı, kara taşıtları, hava taşıtları ile temas veya bunlardan düşen şeyler
 • Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım
 • Sigortalının gerekli özeni göstermesi ön şartıyla,
 • Kumanya, teçhizat, makina veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması sırasında olabilecek kazalar
 • İnfilak
 • Kötü niyetli hareketler
 • Yatın, botlarının veya dıştan takma motorların çalınması (gerekli emniyet tedbirlerinin alınmış olması şartıyla)
 • Yata zorla girilerek dıştan takma motorlar, aygıt veya teçhizatı dahil makinaların çalınması

Ek Teminatlar

 • Harp-Grev teminatı
 • Makine hasarları genişletme klozu
 • Kişisel eşyalar
 • Yarış teminatı
 • Ferdi kaza
 • Tedavi masrafları
 • Yat Hukuksal Koruma
 • Ani ve kazaen oluşan çevre kirliliği
 • Elektronik cihaz teminatı
 • Balıkçılık ekipmanları
 • Çekme kurtarma
 • Yat asistans

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 13 No: 2524 Şişli İstanbul

AXA KURUMSAL SİGORTALAR

AXA SİGORTA

AXA İLETİŞİM

KILAVUZ SİGORTA / İSMAİL KILAVUZOĞLU

facebook.com/kilavuzinsurance